Ogólnopolska Baza Turystyczna

Polityka prywatności

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest EWIPO.PL właściciel serwisu ZaklepNocleg.pl, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, zarejestrowana pod numerem 201011 działalności gospodarczych dla m.st. Warszawy. REGON 140002223, NIP 521-285-07-11.

 

Dane osobowe w postaci adres e-mail, dane teleadresowe obiektu przetwarzane są przez EWIPO.PL w celu obsługi Procesu Rejestracji i Świadczenia Usług prezentacji obiektów noclegowych, gastronomicznych i atrakcji w serwisie ZaklepNocleg.pl

 

Informujemy Cię także o Twoich prawach wynikających z nowych przepisów:

Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych przy założeniu/rejestracji lub edycji Konta jest realizacja umowy (Regulamin).
 

Rejestrując konto w serwisie ZaklepNocleg.pl Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. EWIPO.PL używa ich wyłącznie do celów księgowych i działań prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim, ani wykorzystywane przez EWIPO.PL dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzne będą przez okres ważności Państwa konta w serwisie ZaklepNocleg.pl

 

Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, których administrator powierzy przetwarzanie danych są pracownicy i biuro księgowe, wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

 

W celu uzyskania więcej informacji o przysługujących prawach lub w razie jakichkolwiek pytań lub żądań usunięcia danych proszę pisać na adres e-mailowy bok@zaklepnocleg.pl


Dodaj nocleg za darmo
Dodaj nocleg za darmo
Dodaj gastronomię za darmo
Dodaj gastronomię za darmo
Dodaj atrakcję za darmo
Dodaj atrakcję za darmo