Ogólnopolska Baza Turystyczna

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest EWIPO.PL ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, zarejestrowana pod numerem 201011 działalności gospodarczych dla m.st. Warszawy. REGON 140002223, NIP 521-285-07-11.

Dane osobowe przetwarzane są przez EWIPO.PL w celu obsługi procesu Rejestracji i świadczenia Usług prezentacji obiektów noclegowych w serwisie ZaklepNocleg.pl

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora.

Rejestrując konto w serwisie ZaklepNocleg.pl Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. EWIPO.PL używa ich wyłącznie do celów księgowych i działań prowadzących do wywiązania się z umowy. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim, ani wykorzystywane przez EWIPO.PL dla własnych celów z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.


Dodaj nocleg za darmo
Dodaj nocleg za darmo
Dodaj gastronomię za darmo
Dodaj gastronomię za darmo
Dodaj atrakcję za darmo
Dodaj atrakcję za darmo